tương đen đầu bếp 5 lit

Giá: 37,000 đ

9/18/2017 8:11:36 PM


Lưu tin 


lthonline

 

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


tương đen đầu bếp 5 lit          37000

tương đen gia hòa 5 lit           35000

tương đen thành lợi tròn 6 kg  85000

tương đen hậu sanh 240g      10000