tương ớt cholimex mủ 270 g

Giá: 10,000 đ

9/18/2017 8:10:28 PM


Lưu tin 


lthonline

 

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


tương ớt cholimex mũ 270 g 10000

tương ớt cholimex 830 g 25000

tương ớt cholimex 2 kg 1 52000

tương ớt xí muội miễn 270g 12000

tương ớt xí muội cholimex 2 kg 1 52000

tương cà cholimex mủ 270 g 11000

tương cà cholimex 2 kg 1 52000