tương ớt mê kông 5 lit

Giá: 50,000 đ

9/18/2017 8:11:42 PM


Lưu tin 


lthonline

 

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


tương ớt mêkông 5 lit      50000

tương ớt  việt thái 5 lit      35000

tương ớt thành lợi 5 lit    32000

tương ớt đầu bếp 5 lit     35000

tương ớt hậu sanh 1 lit   14000

tương ớt hậu sanh 240g  8000